Evde bakım hizmetlerinden kimler faydalanabilir?

  • Hastalık veya ameliyat sonrası iyileşme dönemini evde geçirmek isteyenler
  • Kalp rahatsızlıkları, Kanser, Alzheimer, Şeker veya Yüksek Tansiyon gibi kronik hastalıkları olan kişiler
  • Terminal dönem hastaları
  • Günlük yaşam aktivitelerinde desteğe ihtiyaç duyan yaşlılar ve engelliler
  • Bebek bakımı konusunda eğitim almak isteyen yeni doğum yapmış anneler
  • Hasta karyolası, oksijen tüpü gibi çeşitli cihazlara ihtiyaç duyanlar
  • Evden çıkmadan fizyoterapi, psikoterapi ve diyetisyen hizmeti almak isteyenler
  • Röntgen, ultrason gibi görüntüleme hizmetler için kuruma gidemeyecek kişiler
  • Laboratuvar tahlili için örnek alınması işleminin evde yapılmasını isteyenler

Evde bakım hizmetleri, yaşlı, engelli, kronik hastalığı bulunan veya yaşadığı bir ameliyat sonrası iyileşme süreci içinde olan bireyleri bulundukları ortamdan koparmadan, yaşadıkları ve kendilerini ait hissettikleri yerde desteklemeyi amaç edinir. Bireyleri destekleyerek sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak, yaşantılarını mutlu ve güven içinde, sevdikleriyle beraber sürdürmelerini sağlayabilmek için ihtiyaç sahiplerine sağlık ve bakım hizmetleri verilmesi olarak da ifade edilmektedir.

Evde bakım hizmetinin hedefi, bakıma ihtiyaç duyan bireyin gündelik yaşam şeklini en az etkileyecek şekilde doğru bir tedavi sağlamak ve hastanın kendini yetersiz hissetme durumunu minimuma çekerek yaşam standardını yüksek seviyelerde tutabilmektir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber, fiziksel sınırlar ortadan kalkmakta, gerek online görüntülü muayene gerekse uzaktan takip sistemleriyle ihtiyaç sahipleri bulundukları yerden evde sağlık ve bakım hizmetlerine ulaşmaktadır.

Ülkemizde geçmiş yıllarda evde hasta bakımı görevini, ağırlıklı olarak kadınlarımız üstlenmekteydi. Fakat günümüzde geçmiş yıllara nazaran kadınların daha fazla iş hayatına katılmasıyla birlikte, yakın aile çevresi ve arkadaşları tarafından bakımı gerçekleştirilemeyen ancak yaşadıkları ortamdan ayrılmadan bakım ve sağlık hizmetlerinin karşılanması gereksinimi duyan bireyler için profesyonel evde bakım ve evde sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

İlerleyen bilim, gelişen teknoloji ve mobilleşen sağlık sektörüyle birlikte son yıllarda ülkemiz içinde artış gösteren yaşlı nüfus oranı da evde yaşlı bakımı hizmetine duyulacak gereksinimin artacağının bir habercisidir.

Aile bireyleri arasında yaşanabilecek iletişim bozuklukları, modern yaşamın getirdiği stres ve yoğunluk, yaşlılıkla ilgili olarak aile fertlerinin veya yaşlının bilgi eksikliği, bakım sunumu esnasında yaşanabilecek problemler artıracaktır. İşte burada profesyonel bakım görevlilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Evde sağlık hizmetleri alan kişilerin yaşadıkları huzurlu ve güven dolu ortamdan ayrılmadan temel ihtiyaçlarını karşılamaları, psikolojik açıdan kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaktadır. Ailesiyle birlikte yaşamaya ve ortak bir yaşam sürdürmeye devam eden yaşlı birey, kendini toplumdan ve yaşadığı ortamdan dışlanmamış, koparılmamış hissederek, yetersizlik ve çaresizlik duygularını yaşamadan çok daha huzurlu bir yaşlılık dönemi geçirecektir. Gelişen sağlık hizmet sunumuyla birlikte, sağlık hizmetleri mobil hale gelmekte ve evde doktor hizmeti ve evde hemşire hizmeti de evde sunulmaktadır.

Evde bakım hizmeti alan birey, hastane ortamında maruz kalabileceği enfeksiyon riskini de en aza indirmiş olur. Hastaneye gidemeyecek durumda olanlar için ise evde sağlık hizmetleri önemli ölçüde konfor sağlamaktadır.

Tüm bu süreç içerisinde aile ve bakım personeli işbirliği içinde olmalıdır. Öncelikli olarak karşılıklı beklentiler, hedefler, işleyiş ve süreç için bir çerçeve oluşturulmalıdır ve bakım ihtiyacı karşılanacak bireyin veya hastanın yaşamdan kopmadan, fiziki bakımıyla beraber psikolojik olarak da güçlü kalmasını sağlamaya çalışmak amaçlanmalıdır. Gerek bakım hizmeti sağlayan gerekse bakımı alan birey ve ailesi için, zorlu ve hassasiyet gerektiren bu süreç işinin profesyonellerin görev alması sonucu tüm taraflar için daha olumlu olacaktır. Unutulmamalıdır ki evde bakım bir ekip işidir. Aile ve bakım personelleri birbirini anlayarak, bakıma ihtiyaç duyan birey için maksimum faydayı hedef almalılardır. Uzun dönemli bakım, iniş ve çıkışları olan uzun bir yoldur, bir sprintten çok bir maraton olarak düşünülmelidir. Yol boyunca ihtiyaçlar değişecek, farklı kararların verilmesi gerekecektir. Bu bağlamda aile ve evde bakım personeli hizmet sürecinde ekip olmalıdır, aile, hizmet alan birey ve bakım veren personeller arasında şeffaflık ve güvene dayanan bir ekip ilişkisi kurulması çok önemlidir.

Günaydın Evde Bakım Merkezi bünyesinde çalışan süpervizörler yukarıda bahsi geçen ekip ilişkisini kurmak için katalizör görevini üstlenirler. Süpervizörler ihtiyaç sahibi kişinin ve ailesinin ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini sahiplenerek, doğru personel seçimi ve seçilen personelin eğitimi ve denetimi görevlerini üstlenirler.